7 sätt en Borderlinesjuk kommunicerar ”lämna mig inte” på


7 sätt en Borderlinesjuk kommunicerar ”lämna mig inte” på

7 olika sätt en Borderlinesjuk kommunicerar ”lämna mig inte” på

Att lära sig att kommunicera med sina medmänniskor är en konst. För en borderlineperson är det ännu värre. Eftersom många med den här diagnosen har problem med separationsångest kan de ibland använda ett något udda sätt att kommunicera detta på. De kan säga en sak men mena något helt annat. Det kan vara knepigt att förstå men här följer några tips som kan hjälpa dig på vägen.

Mång borderline personer “testar ” sin omgivning för att få bekräftelse på att nära och kära tänker vara kvar även när de uppför sig illa. Det kan bli väldigt påfrestande eftersom en borderlineperson har näst intill omättligt behov av bekräftelse. Det kan dock bli lite lättare att stå ut med när du vet vad som ligger bakom. Genom att ge bekräftelse vid rätt tidpunkt kan problemen avta markant.

  1. “Fiska” efter bekräftelse.

I ett desperat försök att få bekräftelse och uppmärksamhet är det inte ovanligt att borderlinepersonen säger saker som ” Det är OK om du går, jag förstår att du inte orkar längre.” eller” Jag vet att jag är jobbig så det är helt ok om du lämnar mig.”. De menar inte att de vill att du ska gå. De vill att du ska säga saker som “Du är inte alls jobbig,.” eller “Det är klart att jag inte går.”. Om du vill leva ett liv tillsammans med en person som har borderline är det viktigt att sätta gränser mot den här sortens beteende och inte spela med i spelet. Hjälp personen att hitta andra sätt att känna sig trygg i sig själv istället för att söka tryggheten hos dig.

  1. Stänga alla ute.

En borderline person kan vara otrevlig och snäsig mot människor som de älskar. Om du skickar ett sms till din partner kan det dröja timmar innan de svarar och då är de kortfattade eller otrevliga. De kan till och med säga att de vill vara ifred och inte vill träffa dig. Detta betyder inte att din partner inte vill vara med dig eller att han/hon  är arg på dig. Om din partner har borderline betyder det att de vill ha mer uppmärksamhet. Ibland är personen i fråga inte ens medveten om det själv. Den extra uppmärksamheten gör att personen i fråga känner sig trygg och bekräftad och då blir allt bra igen.

  1. Vredesutbrott.

Personer med borderline har ett väldigt svängigt humör. Stora vredesutbrott som en 2 åring som inte får sin vilja igenom är vanligt ända upp i vuxen ålder. Många med den här diagnosen “testar gränserna” i alla sina förhållanden. De kan få fruktansvärda raseriutbrott och uppföra sig mycket illa mot sina nära och kära. Det betyder inte att de inte tycker om sin partner eller sina vänner, de vill bara veta hur långt de kan gå. Försök att hjälpa din partner/vän genom att sätta tydliga ramar. Säg i från tidigt och tolerera inte att personen är otrevlig. Med tydliga gränser vet borderline personen vad som är OK och vad som inte är det och då känner de sig trygga och blir mindre aggressiva. Räkna dock med att personen kommer att fortsätta testa gränserna av och till. En person med den här diagnosen behöver ständig bekräftelse på att reglerna inte har ändrats.

  1. Bli klängig.

Eftersom personer med den här diagnosen har stora problem med separationer är det inte helt ovanligt att de behöver bekräftelse på att du finns kvar även när ni inte är i samma rum. En borderline person kan upplevas som väldigt klängig och “på”. De vill hela tiden veta var du är, vad du gör och få bekräftat att ni fortfarande är bästa vänner. Om du inte svarar direkt på SMS eller mail kommer din vän genast dra slutsatsen att du inte tycker om honom/henne längre.  De har dessutom ingen förståelse för att du har ett eget liv, så bli inte förvånad om de blir sura för att du inte svarar när du sitter i ett möte eller står i duschen.

  1. Lämna innan man blir lämnad.

Här kommer separationsångesten åter igen in i bilden. Hellre än att uppleva smärtan som följer av att bli övergiven av vänner eller en partner väljer en del borderlinepersoner att själva stöta bort sina nära och kära. Då känner de att de har kontroll över situationen och att de är förberedda på vad som komma skall. “Lika bra att be XX dra åt h-vete innan xx ber mig göra det. Jag vet ju att XX tycker så egentligen, att jag är jobbig och att XX har tröttnat å mig”. Detta sätt att resonera kan avhjälpas genom att kontinuerligt försäkra din vän/partner om att du tycker om dem och vill vara med dem. Man kan vara kärleksfull och sätta gränser samtidigt. Man kan tillexempel säga ” Du vet innerst inne att jag tycker om dig, du behöver inte vara orolig. Jag finns här och jag försvinner inte.” Då har du bekräftat att du märker av personens oro och fattar vad han/hon  håller på med samtidigt som du lugnar personen.

  1. Be om ursäkt för allt.

Ett sätt som dessa personer försöker visa att de vill ha dig som vän/partner kan vara att be om ursäkt för sin egen existens. De resonemang som går genom huvudet på en person med borderline handlar då om att “Om jag bara säger förlåt i förväg för alla mina fel och brister så tycker folk om mig trotts mina fel och brister” Detta kombinerat med separationsångest kan dock leda till att personen i fråga inte gör annat än ber om ursäkt. För att få stopp på beteendet bekräfta att ser att personen är orolig och säg sedan ” Jag tycker om dig som du är, sluta be om ursäkt, det behövs inte!”

  1. Nedvärdera sig själv.

Många personer med borderline har extremt dåligt självförtroende. De behöver hela tiden bekräftelse från omgivningen att de duger. Ibland kan denna törst efter bekräftelse resultera i att personen talar nedlåtande om sig själv i  en förhoppning om att omvärlden ska säga emot. Barn använder ofta den här strategin “Titta fröken vad fult jag har ritat!”. Om fröken då svarade ” Ja, det har du rätt i!” Skulle barnet bli mycket förvånat. En borderlineperson förväntar sig att alla ska hålla med i de nedlåtande kommentarerna. Långt inne vill de så klart att alla ska säga emot men de räknar inte med det. Om du har en vän/ partner som hela tiden fäller nedlåtande kommentarer om sitt utseende eller sina förmågor så säg ifrån. ” Jag vill inte att du säger så om dig dig själv. Du vet att jag tycker om dig.  Jag ska inte behöva svara på dumheter.”.

Att leva med en person som har borderline i sin närhet kan vara väldigt påfrestande. Men det finns sätt att hantera situationen. Bara genom att läsa den här artikeln har du fått större insikt om vad som ligger bakom många av de jobbiga beteenden. Genom att se beteendet för vad det är (ett rop på bekräftelse) kan du underlätta vardagen både för dig själv och personen med borderline.

Lycka till.

 

Recent Content