Alkoholism och Borderline Personality Disorder (BPD)


Alkoholism och Borderline Personality Disorder (BPD)

Varför uppstår dessa problem tillsammans så ofta och hur är de kopplade?

Borderline personality disorder (BPD) är en mental sjukdom som påverkar ungefär 1.6% av befolkningen, och utmärks av – till exempel – explosiv ilska, nedstämdhet, ensamhet och en konstant skiftande självbild. Det som är farligast med BPD är den höga risken att det framkallar olika mentala sjukdomar, eller substansmissbruk. Det är ju faktiskt väldigt vanligt, om man drabbas av BPD, att man blir en missbrukare. En studie som gjordes nyligen upptäckte att ungefär 78% av de som har BPD kommer, vid åtminstone en gång under deras liv, drabbas antingen av alkoholmissbruk, eller narkotikamissbruk!

Den vanligaste typen av missbruk bland de som har BPD är alkoholmissbruk. Efter det följer kokain och opiater. En annan studie, som gjordes också nyligen, kom till slutsatsen att lite över 60% av de som hade BPD, var alkoholmissbrukare! Studien visade också att om man var en alkoholist, var det då nästan 3,5 gånger mer troligt att man blev diagnostiserad med BPD. Detta visar att det finns en stark och tydlig koppling mellan både BPD och alkoholism.

Men, varför uppstår BPD och alkoholism tillsammans så ofta?

Enligt forskare finns det flera faktorer som bidrar till den höga förekomsten av BPD och alkoholism tillsammans. En av de viktigaste sakerna som bidrar till detta är våra gener. Forskare har upptäckt att BPD och alkoholism delar vissa genetiska markörer. Detta innebär att de generna som utsätter folk för en högre risk att utveckla PBD, utsätter också folk för en högre risk att utveckla alkoholism. Den andra faktorn beror på omgivningen man växte upp i. Detta innebär att traumatiska upplevelser (såsom försummelse, sexuella / fysiska övergrepp eller misshandel) kan orsaka alkoholism tillsammans med BPD. En annan, potentiell, faktor är relaterat till iden att människor med BPD använder sig av alkohol för att jämna ut emotionella svängningar. Det är väldokumenterat att de som lider av BPD upplever extremt intensiva känslor, och det är just därför forskare spekulerar att människor med BPD använder alkohol som ett sätt att hantera sina intensiva känslor. Detta leder eventuellt  till missbruk, eftersom de som lider av BPD upplever dessa känslor väldigt ofta.

Det finns även en annan möjlig förklaring till den höga förekomsten av BPD och alkoholism tillsammans. Denna förklaringen är relaterat till EOS (Endogenous Opioid System), och förklarar även varför de som lider av BPD, har en såpass hög chans att bli beroende av kokain och opiater. En studie gjordes där man undersökte effekterna alkohol, kokain och opiater hade på opioidsystemet i kroppen. Man upptäckte att alla tre substanser stimulerade systemet på en hög nivå. Funktionen av EOS är att lindra smärta, samt att belöna och stärka vissa beteenden. På grund av att symptom av BPD har kopplats till en funktionsfel i systemet, hävdar vissa forskare att människor som lider av BPD är mer benägna att missbruka alkohol, kokain och opiater eftersom dessa substanser aktiverar EOS på en hög nivå.

Alkoholism och Borderline
Alkoholism och Borderline

Nu vet vi varför detta uppstår, men hur påverkas ens liv om man lider av både BPD och alkoholism?

 På många sätt! Det finns stark bevis som visar tydligt att de som lider av både BPD och alkoholism stöter på många fler svårigheter i deras liv, än de som bara har en av sjukdomarna. En anledning till detta kan vara att människor som lider av dessa två sjukdomar är mindre benägna att söka hjälp, än de som bara är alkoholmissbrukare. Eller så kan det bero på faktumet att de som lider av båda sjukdomarna är mer benägna att delta i beroendeframkallande beteenden (t.ex. hasardspel), och mer benägna att ha självmordstankar, än de som bara är alkoholmissbrukare. Det är inte chockerande att ens liv blir negativt påverkat om man lider av BPD och alkoholism. Det finns dock hopp för de som lider av detta. Forskning har visat att behandling kan vara extremt effektiv för de som får det regelbundet och kontinuerligt.

Hur ska jag gå tillväga för att få hjälp om jag lider av både BPD och alkoholism?

Om du lider av detta, eller om du känner någon som lider av detta, är det viktigt att få hjälp och behandling så snart som möjligt. Det första steget du bör ta är att kontakta din doktor och boka en tid. Fråga din doktor om möjliga behandlingar och alternativ. Du kanske vill börja i terapi. Du kan också välja att gå med i föreningen Anonyma Alkoholister.

Recent Content