Anhörig till någon med borderline – Hjälp och stöd att få


Är du anhörig till någon som har borderline? För hjälp och stöd finns det flera anhörigetsföreningar.

Det kan vara mycket påfrestande att leva med en person som har borderline. Sök dig därför till en anhörigförening för att dela tankar och känslor eller till sjukvården om du mår dåligt. Det kan vara skönt att prata med andra anhöriga och få tips, råd och stöd från varandra.

Den förening som jag har fått mest hjälp av är ANBO. Oerhört hjälpsamma och förstående förening som dessutom bjuder in många intressant föreläsare till sina möten. De finns i Stockholm men du kan kontakta dem ändå om du inte bor där.

Jag har försökt att hitta fler anhörigföreningar i Sverige men de som jag har hittat verkar ha lagt ned sin verksamhet eller har inte varit kontaktbara av olika skäl. Har ni något bra tips på någon förening någonstans i Sverige som varit till hjälp om du är anhörig till någon med Borderline? Här gärna av dig då genom att skriva i kommentarsfältet.

Anhörigföreningar

AnBo är en förening för dig som är anhörig eller närstående till någon med instabil emotionell personlighet, Borderline.

Föreningen bildades 2003 av anhöriga som upplevde ett stort behov av stöd till denna målgrupp. Anhöriga upplever idag att kunskapen om borderline är väldigt varierande inom sjukvården och i övriga samhället. Vad man får för hjälp och stöd, antingen man är drabbad eller anhörig, skiljer sig till stor del beroende på var man bor och till vilket sjukvårds-/upptagningsområde man är ansluten.

 

 

 

Recent Content