Kan man bota Borderline? – Behandling


Borderline, vad är det?

Det finns flera benämningar av diagnosen EIPS eller borderline personlighetssyndrom. Orsaken att det heter olika beror på att vården använder olika diagnosmanualer.

Symptom

Den som har borderline har ofta starka känslor som växlar snabbt, ett väldigt svängigt humör. Personen kan ofta försöka att hantera starka känslor genom ett beteende som kan bli destruktivt som att skada sig själv. Det är också vanligt att borderlinepersoner har svårigheter i nära relationer.

Borderline behandling
Borderline behandling

För att få diagnosen Bordeline ska flera av följande symptom stämma in på personen i fråga:

  • Personen har en stark rädsla att bli övergiven. Personen har förvirrade tankar och känslor inför dig själv. Du upplever ofta att din självbild inte stämmer överens med omgivningens uppfattning om dig.
  • Personen upplever ofta en inre tomhet.
  • Personen har starka känslor som snabbt kan förändras från ett extremt känsloläge till ett annat. Man kan vara jätteglad ena sekunden till att gråta 10 minuter senare.
  • Känslor för andra personer kan växla snabbt, från exempelvis intensiv beundran till att inte tycka om alls.
  • Personen kan känna en intensiv ilska inför något speciellt som  omgivningen uppfattar som överdriven.
  • Personen kan ibland bli väldigt misstänksam eller uppleva det som sker som overkligt.
  • Personen är impulsiv och kan exempelvis missbruka droger, sex, mat eller pengar.
  • personen skär sig eller skadar dig själv på andra sätt. Personen kan även ha återkommande tankar på att ta sitt liv.

Att få diagnosen borderline behöver inte betyda att man alltid kommer att ha den. Många lär sig med tiden att hantera sina känslor och relationer och kan leva ett bra liv. Vad kan man då göra?

Vad kan jag göra själv?.

De allra flesta människor mår bra av att ha ett regelbundet liv med fasta rutiner. För den som har en humör känslighet kan det vara ännu viktigare. Du kan behöva vara noga med att äta regelbundet och sova tillräckligt många timmar. Känsligheten kan öka om du är hungrig, trött, törstig och göra det svårare för dig att stå emot impulser som kan skada dig eller någon annan.

Det är bra för din fysiska och psykiska hälsa om du är regelbundet rör på kroppen. Att träna två till tre gånger i veckan är ett effektivt sätt för att minska ångest, nedstämdhet och andra obehagliga känslor. Undvik däremot intensiv träning för att gå ner i vikt eller behålla en låg kroppsvikt.

Undvik alkohol, andra droger och lugnande läkemedel

Det är viktigt att avstå från alkohol eller andra droger. Även om du kan känna en lättnad för stunden, gör det att du i längden får svårare att hantera obehagliga känslor. Undvik också lugnande eller smärtstillande läkemedel av de sorter som kan leda till ett beroende. Du som vill prata med någon om alkohol eller ditt drickande kan ringa Alkohollinjen.

Medveten närvaro och kreativitet kan hjälpa som borderline behandling

Många känner att meditation eller annan träning i medveten närvaro eller mindfulness kan göra att symtomen för borderline minskar. Det är metoder som kan hjälpa till att bli medveten om sitt beteende, sina tankar och känslor. Att pröva medveten närvaro eller mindfulness i sin borderline behandling kan vara ett bra sätt för att komma igång med en förändring.

Känslighet kan ofta höra ihop med en kreativ förmåga. Att få skapa genom att exempelvis skriva, måla eller göra musik kan vara ett bra sätt att hantera svåra känslor.

Vilken hjälp och behandling kan man få från vården?

Dialektisk beteendeterapi

Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en form av kognitiv beteendeterapi där man får lära sig att hantera sina tankar och känslor på ett sätt som hjälper till att göra så att man  mår bättre. En grund i DBT är att acceptera de känslor och tankar man har. Man får lära sig att känslor inte är farliga och att de går att kontrollera. Man får också träna på att förändra beteenden som kan vara ett hinder i vardagen och i kontakten med andra. Tanken är att man ska få en bättre livskvalitet genom att lära sig nya sätt att hantera olika situationer.

Mindfulness och borderline behandling

Medveten närvaro eller mindfulness är en annan behandling som kan hjälpa den som har  emotionell instabilitet att bli medveten om hur man kan göra för att stå ut med starka känslor. Genom att lära sig hur kroppen reagerar fysiskt på olika känslor får man hjälp att identifiera vilka känslor man känner och då behöver man inte vara rädd för dem. Mindfullness lär ut hur man lyssnar på sin kropp och flyttar sitt fokus inåt.

 borderline behandling
Borderline behandling

Mentaliseringsbaserad terapi

Mentaliseringsbaserad terapi, MBT, är en form av terapi som har tagits fram speciellt för behandling vid borderline. Terapin ska hjälpa personen att öka sin förmåga att tolka både sina egna och andra människors handlingar. På så sätt kan man lära sig att förstå bättre  andra mår och reagerar. Mentaliseringsbaserad terapi handlar om att stärka upplevelsen av sig själv och lära sig att skapa trygga relationer. I terapin får man framförallt prata om hur man tänker och tolkar det man gör.

Läkemedel för Borderline behandling

En del mår bäst helt utan läkemedel. Andra kan behöva antidepressiva eller stämningsstabiliserande läkemedel som bordeline behandling och i vissa fall antipsykotiska mediciner för att må bättre. Ibland kan du behöva läkemedel under svåra tider i ditt liv men klarar dig utan när du mår bättre igen. Det finns flera olika mediciner som en läkare kan skriva ut och som ger snabb lindring. Jag rekommenderar dig att kontakta en behörig läkare. För er som har det extra jobbigt så finns det idag en del som sjukvården kan göra. Det kan även löna sig att kolla upp vad andra länder har för botemedel och borderline behandling. I de flesta fall så sätter svensk sjukvård upp ett tak för vad vård får kosta för en medborgare. Är den för dyr så kommer man inte kunna få tillgång till den helt enkelt.  Ett bra tips är alltså att börja titta lite utomlands för botemedel och borderline behandling. Detta gäller inte bara borderline behandling utan sjukvården generellt.

Recent Content