Borderline och ilska – “Borderline rage” | Okontrollerbar vrede


Borderline rage

Det finns flera saker som utmärker Borderline , men en av de mest oroväckande saker som utmärker Borderline är ilska. I detta sammanhang menas opassande och okontrollerbar ilska. Detta är ingen vanlig ilska. För att separera den här typen av ilska, från den vanliga typen, har man gett den ett namn – “Borderline Rage” eller Borderlineilska på svenska.

Fästän den här typen av ilska är en såpass stor del av Borderline, vet man inte riktigt om varför de som lider av Borderline upplever ilska på ett annat sätt än de som inte har BPD. Man vet inte heller hur upplevelsen av ilska skiljer sig mellan de som har och inte har Borderline . Det finns dock nya studier och forskning – som har gjorts nyligen – som har försökt att visa vad “borderline rage” är för någonting, och om det går att behandla.

Hur skulle “borderline rage” kunna förklaras?

“Borderline rage” och okontrollerbar ilska karaktäriseras av tre saker.

  • Olämplig ilska. Detta innebär att man reagerar med extrem ilska till saker som inte borde störa en så mycket. En person med BPD skulle – till exempel – reagera till ett litet missförstånd med vrede, vrålande eller våld.
  • Intensiv ilska. Det är kopplad till olämplig ilska på så sätt att man reagerar till saker som gör en arg på ett väldigt intensivt sätt.
  • Svårigheter med att kontrollera ilska. Detta innebär att man inte kan lugna ner sig själv efter en situation där man blev arg. Man blir bara argare och argare…
Borderline ilska
Borderline rage

Ny forskning på ilska inom Borderline

Ilska inom Borderline har alltid varit svårt att mäta och svårt att förstå. Det har också varit svårt att jämföra hur ilska upplevs av de som lider av Borderline med de som inte har Borderline. Men nyligen har en grupp forskare börjat kika på hur “borderline rage” är annorlunda till normal ilska och varför det upplevs av människor med Borderline.

Det finns tre potentiella anledningar till att “borderline rage” uppstår enligt forskare. Den första potentiella anledningen är att människor med BPD lättare blir arga. Den andra potentiella anledningen är att människor med BPD har kraftigare responser när det gäller ilska. Den tredje potentiella anledningen är att människor med BPD blir arga för längre perioder än andra. Enligt forskarna, kan det vara en av de här faktorerna som ligger bakom “borderline rage”, eller så kan det vara en kombination av dessa tre saker.

En studie som gjordes nyligen tittade på hur människor, som led och ej led av Borderline, reagerade till en berättelse som hade skapats med syftet att väcka känslor av ilska inom deltagarna.  Studien visade att både grupperna (de som led av Borderline, och de som inte led av Borderline) rapporterade att de kände lika mycket ilska i respons till berättelsen som varann. Dock, så minskade ilskan i respons till berättelsen mycket snabbare i gruppen som inte led av Borderline, jämfört med gruppen som hade Borderline. Utifrån denna studie kan vi dra slutsatsen att människor som lider av Borderline upplever inte mer intensiv ilska, utan upplever ilska under en mycket längre period (jämfört med kontrollgruppen).

Det har också bevisats att när man har Borderlineoch upplever ilska är man mer benägen att uppleva ältande. Ältande att när man inte kan sluta tänka på någonting negativ som har hänt. Denna process bidrar kraftigt till ökningen av känslor av ilska hos de med Borderline. Ältande skapar en ond cykel där man blir argare och argare för längre tid. Eventuellt kan detta leda till att man blir våldsam, eller aggressiv för att lindra ens ilska.

Det krävs mycket mer forskning tills vi förstår allting om varför och hur “borderline rage” upplevs av människor med Borderline.

Behandlingar för Borderline

 Det finns många sätt att behandla Borderline. Detta innebär också att det finns många sätt att behandla “borderline rage”.

Terapi

Terapier som anses vara effektiva behandlingar av Borderline inkluderar psykoterapi, dialektisk beteendeterapi, schematerapi och mentaliseringsbaserad terapi. Genom terapi kan man få lära sig att kontrollera ens ilska, och att minimera ältande.

Medicinsk behandling

Det finns vissa mediciner som kan faktiskt minimera ilskan som upplevs av de med Borderline. Dessa mediciner är dock mest effektiva när de används tillsammans med olika typer av terapi. Medicinsk behandling är ingen långsiktig lösning till “borderline rage” eftersom “borderline rage” är en biprodukt av ältande, vilket är någonting som bara kan behandlas med hjälp av terapi. 

Slutligen…

 Om du lider av detta, eller om du känner någon som lider av detta, är det viktigt att få hjälp och behandling så snart som möjligt. Det första steget du bör ta är att kontakta din doktor och boka en tid. Fråga din doktor om möjliga behandlingar och alternativ.

Det är viktigt att komma ihåg att ilska är någonting alla upplever. Bara för att man blir arg ibland, innebär inte det att man har Borderline. “Borderline rage” kännetecknas av intensiva, olämpliga och okontrollerbar känslor av vrede som lätt leder till farliga situationer, och dåliga beslut. Såsom ett slagsmål, eller våld. Om du känner att du lider av detta är det viktigt att du kontaktar en doktor eller en terapeut.

Recent Content