De 10 viktigaste symptomen för en Borderline diagnos | Symptom


De tio viktigaste symptomen för en Borderline diagnos 

 Borderline personlighetssyndrom, också kallat emotionellt instabilt personlighetssyndrom, är ett syndrom som medför att en person hanterar starka känslor på ett sätt som kan vara skadligt för personen. Personer med Borderline personlighetssyndrom kan även uppleva svårigheter med relationer och det är viktigt att få en diagnos för att kunna få hjälp att hantera sina känslor och nära relationer. Genom att få en diagnos och kanske även en andra diagnoser kan du eller din närstående få verktyg för att kunna leva ett mer bra liv. Om flertalet av de tio viktigaste borderline symptomen överensstämmer med din eller din närståendes situation så kan det vara bra att söka vidare vård.

  1. Starka rädslor för att bli övergiven

Personer med emotionellt instabil personlighetsstörning känner ofta en stor rädsla för att bli övergivna och gör stora ansträngningar för att undkomma separationer. Det kan till exempel manifesteras genom att personen ständigt behöver bekräftelse från en partner eller en chef eller att personen är osäker på vem den är utanför en relation. Det kan även leda till att personen själv väljer att avsluta relationer för att undgå att bli den som blir övergiven. Det förekommer även att personer hotar med att de ska skada sig själva om de blir lämnade.

  1. Ofta återkommande känsla av tomhet

En vanlig borderline symptom är att många upplever att de är djupt olyckliga och har ett “svart hål” inombords. Många kan känna sig väldigt ensamma och missförstådda och vara osäkra på vilka de egentligen är.

Borderline symptom
Borderline symptom
  1. Dålig självkänsla

Vissa personer med Borderline symptom kan ha väldigt låg självkänsla och uppleva att de inte är värda att bli älskade. Det finns även dem som upplever att de inte är värda att få äta eller att de måste förtjäna saker genom goda prestationer. Andra varierar mellan att uppleva att de är bäst och bättre än alla andra människor  till att uppleva att de är värdelösa.

  1. Svårigheter att kontrollera ilska

Personer med Borderline symptom kan ha lätt att bli väldigt arga och agera på ett sätt som andra anser vara oproportionerligt i förhållande till orsaken. Det kan yttra sig genom att skrik, hot eller våldsamheter. Utbrotten åtföljs ofta av skamkänslor och ånger.

  1. Upplevelse av starka känslor som kan förändras snabbt är typiska bordeline symptom

Många pendlar snabbt från en känsla till en annan. Till exempel från starka känslor av glädje i en stund till en stark känsla av nedstämdhet i nästa stund. Personen har ofta svårigheter att förstå varför känslorna förändras.

  1. Upplevelse av paranoida tankar eller upplevelse av saker som sker som overkliga

Personer med borderline personlighetsstörning kan uppleva att de själv, deras omgivning eller händelser är overkliga eller inte berör dem. De kan även ha paranoida tankar om att de bli förföljda eller är hotade av någon. De kan få tankar om att någon försöker förstöra för dem.

  1. Impulsivitet i destruktiva områden, som t.ex. sex, droger, mat eller bilkörning

Destruktiv impulsivitet kan vara ett borderline symptom, med detta menas att göra något utan att tänka på de negativa konsekvenser handlingen kan leda till. Det kan till exempel yttra sig genom oskyddat sex med främlingar, hetsätning, droganvändning eller vårdslös bilkörning. Det kan vara skadligt både för den mentala och fysiska hälsan.

Bordeline symptom

  1. Återkommande självmordstankar, självskadebeteende, hot om självmord, eller självmordsförsök är typiska borderline symptom 

Personer med Borderline självskadar i stor utsträckning och många har tankar på självmord eller försöker ta sitt liv.

  1. Saknar gråskalor och nyanser

Saker ses som bra eller dåligt, rätt eller fel och nyanser saknas hos någon med borderline symptom. Även känslor för andra personer kan förändras snabbt, från att starkt beundra någon till att förakta samma person.

  1. Stormiga relationer

Personer med Borderline symptom kan variera sina värderingar, planer, känslor och åsikter väldigt snabbt och det leder ofta till bråk och dramatik. Många har även svårt att lita både på sig själv och andra vilket gör relationer besvärliga.

Summering

Ja, här tittade vi på 10 vanliga borderline symptom som personer med störningen ofta upplever. Det finns fler borderline symptom men jag har försökt att titta på de som jag upplever som vanligast förekommande.

Vi använder cookies. Senast uppdaterad bland annat. Ansvarig utgivare.

Recent Content