Vad är borderline? - Så här vet du om någon har EIPS och BPD?