Borderline

En blogg från en anhörig till en borderlinesjuk

Kategori: Borderline (sida 1 av 3)

5 tips för att överleva som anhörig till en borderlinesjuk

Det är inte lätt att vara nära någon som har en störning av något slag. Borderline är ett bra exempel på en sjukdom som påverkar de som finns i omgivningen. Dels är du orolig för individen, de mår ju inte bra. Men det kan också vara påfrestande att vara anhörig eller nära på annat sätt.  Här nedan följer en del bra tips som hjälper dig handskas med det hela. Prova dig fram till det som passar din situation allra bäst. Ofta är det en kombination som gör att du orkar med.

 1. Läs på om vad det innebär att ha vad som kallas för emotionell instabil personlighetsstörning eller borderline. Det kan hjälpa dig identifiera vad som har att göra med syndromet och vad som är helt vanliga problem i relationen. För det finns ingen perfekt kombination av två människor, utan det uppstår alltid meningsskiljaktigheter. Men med de som har borderline verkar det inte finnas någon spärr. De kan inte alltid kontrollera sig och uppför sig inte som vanligt. Lär dig se vad som är sjukdomens röst. Du kommer också att inse att mycket av det du själv upplever och känner faktiskt är en ganska normal reaktion.
 2. Ta inte allting så personligt. Det kan verka vara ett konstigt råd när du har ett förhållande med en som är bordelinesjuk. Men ofta så säger de saker som kan gränsa till det absurda. Det är deras sätt att komma till rätta med alla de känslor som väller upp inifrån. Vanligtvis så projekterar de dessa på de som finns runt omkring. De kan säga saker som sårar dig, utan att ens vara medvetna om det. Du måste inte svara med samma mynt, utan om möjligt undvika direkta konflikter när de är mitt uppe i det hela. Samtidigt så ska du inte acceptera precis allting. Sätt gränser och var tydlig med vad du tolererar. Annars kan det lätt bli att du tassar omkring runt den som är sjuk och låter dem dominera tillvaron. De händer att de utnyttjar detta, mer eller mindre medvetet. Det bästa är om du kan finna en balans där du tar upp saker med dem när de är mindre upprörda, men inte backar med dina egna behov.
  Psykopat

  Borderline

  Allt detta är ju råd som kan vara till hjälp när ingen av parterna har en känslomässig personlighetsstörning. Men när du handskas med någon som har borderline är det mest upp till dig att ha självkontroll och försöka tänka framåt. Det är inte alltid så lätt, speciellt om du är van vid att ge svar på tal. Skillnaden är att det inte leder någonvart om du ger hårt mot hårt med en borderlinesjuk. Det blir mest jobbigt för dig själv.

 1. Inse att du kanske inte kan stanna kvar i relationen. Hur mycket du än tycker om en borderlinesjuk så är det jobbigt att ha en nära samvaro med dem. Ibland kan det vara bättre att avlägsna sig från situationen. Många blir hjälpta av mediciner och terapi, men det kan ta lång tid innan de blir mer eller mindre normala rent känslomässigt. Du kan inte hjälpa dem med att ta sig igenom processen om det bryter ner dig också.Om du känner att den svåra situationen urholkar dig som människa steg för steg så kan det vara bra at backa ur. Kärleken kan inte övervinna allt och ibland kan du hjälpa mer genom att dra dig ur relationen. Att ge stöd till någon och leva mitt uppe i det hela är inte samma sak. Du måste inte heller vara den som tolererar allt och gör avkall på din egen personlighet. Men det är just vad många med borderlinesjukdom förväntar sig eller behöver av andra. Då kan det vara bättre att gå skilda vägar.
 1. Kontakta en stödorganisation eller prata med en nära vän. Du är inte ensam i att tycka det är jobbigt att vara nära någon som är känslomässigt instabil. Det är en personlighetsstörning som påverkar de anhöriga på ett djupt och krävande sätt. Om du inte tycker om att träffa någon personligen så kan du delta i olika forum eller trådar som finns på nätet. Bara det faktum att du får berätta om din situation för någon som förstår precis vad du pratar om kan vara lättande.Du kan också behöva professionell hjälp själv. Kontakta en terapeut om du känner att situationen krossar dig mer än du klarar av. Återigen så är detta en vanlig reaktion på en svår situation och det kan vara till stor hjälp att tala med någon som är utbildad i just det här. Det är aldrig fel att be om hjälp. Ibland kan stödorganisationen rekommendera någon som har visat sig bra för just denna form av medberoende eller problemställning.
 1. Ta hand om dig själv. De som har borderline brukar må bra av att ha rutiner i sitt dagliga liv. Men det är faktiskt något som också du som anhörig kan ta fasta på. Se till att du får så mycket energi som möjligt i vardagen genom att skapa goda vanor. Ät sund mat och motionera. Satsa på en rutin där du får tillräckligt med sömn och vila. Men var också noga med att låta sinnet få den stimulans det behöver. För ju starkare du kan vara själv, desto mer ork har du till att stödja eller klara av den sjuka. Det är ingenting fel med att sköta om sig. Tvärtom så gör du både dig och den sjuke en tjänst.Det handlar om att ha ett eget fotfäste. Att inte låta utbrott eller sårande ord dra dig ner i en spiral som bara blir allt djupare. Om du klarar av att stanna kvar i relationen och kan handskas med situationen så är det bra. Men om du känner att du behöver hjälp eller vill dra dig ur så är det också minst lika bra. Det är upp till dig vad du ska göra och ingen ska tvinga fram ett beslut som du själv inte håller med om.

9 tips på hur du INTE skall bemöta Borderlineprovokationer

Var smartare – parera borderline provokationer

Patienter som lider av borderline brukar generellt försöka provocera fram någon av dessa tre reaktioner i sina nära relationer: Orolig hjälplöshet, orolig skuldmedvetenhet och öppen fientlighet. Trots att de anstränger sig för att lyckas med detta så hoppas de egentligen att de ska misslyckas. Varje gång de lyckas framkalla en av dessa reaktioner så kommer de fortsätta med samma beteende. De kommer likaså sluta använda sig av beteenden som inte gav önskad effekt. Denna processen är enklast utförd om den diagnostiserade känt dig en längre tid. Detta innebär att de besitter mer kunskap om vad som provocerar just dig och hur man gör detta så effektivt som möjligt.

På grund av ett fenomen kallat ‘intervallsförstärkning’ är det värre att reagera på fel sätt ibland än att kontinuerligt reagera inkorrekt. Genom reagera fel ibland kommer de sträva efter att utlösa samma reaktion och få ”önskat” gensvar i större kapacitet. Att hålla sig till dessa riktlinjer är svårt och oftast krävs assistans av en behörig vårdgivare som är mer insatt i hur man hanterar diagnosen. Följande punkter avser hantering av vuxna som lider av borderline, i detta fall betyder vuxen över 23 år gammal. Riktlinjerna gäller nödvändigtvis inte i relationer mellan den diagnostiserade och dess föräldrar. Dessa relationer är mer komplicerade och kräver ofta hjälp i form av en behörig vårdgivare.

borderline provokationer

borderline provokationer

9 saker man inte skall göra:

 1. Försök inte tillfredsställa den missnöjde, speciellt inte om alla dina föreslagna lösningar nekas. Att fortsätta föreslå lösningar kommer troligen sluta med att ”den perfekta lösningen” är omöjlig att genomföra. Resultatet av detta blir ansträngning och nederlag.
 2. Gör inga uppoffringar för deras skull. Låna inte ut pengar för att de ska kunna ta sig ur en position de själva placerat sig i. Spendera inte stora delar av din tid genom att försöka tillfredsställa deras emotionella behov, särskilt inte om det innebär negativa konsekvenser i ditt privatliv. Gör inga överenskommelser om det är tveksamt om vederbörande kommer fullfölja sin del av avtalet.
 3. Bli inte defensiv och uppvisa ingen aggression. Undvik försök att försvara dig själv och argumentera inte med den diagnostiserade. Genom att försöka hävda dig själv ger du personen bekräftelse.
 4. Var inte fientlig. Avstå från att förolämpa och svära åt personen i fråga. Detta är helt onödigt och förvärrar bara situationen och personens syn av dig.
 5. Uppträd inte skyldig. Genom att agera skuldmedveten placerar du ansvaret hos dig att lösa upplevda problem och om du inte lyckas är det ditt fel.
 6. Tillåt dig inte att bli nedvärderad och respektlöst behandlad. Om de skriker, kränker eller fysiskt attackerar dig är det osannolikt att de plötsligt kommer sluta med beteendet av sig själva. Om du från början markerar att detta beteendet är oacceptabelt kommer det inte eskalera.
 7. Återgälda inte det dåliga uppförandet genom att bete dig på samma sätt. Trots att det kan vara svårt att ta emot dåligt beteende så är det ibland det bästa alternativet. Du kommer inte stoppa vederbörandes destruktiva beteende genom att bidra med mer smärta.
 8. Försök inte läxa upp personen i fråga. Oftast kan personen själv identifiera negativa vanor och influenser i sitt liv. Att t.ex. föreläsa om varför narkotika är dåligt är meningslöst. Vederbörande är med största sannolikhet kapabel att lista ut detta själv.
 9. Försök inte hjälpa den som inte vill bli hjälpt. Detta gäller personen som uttrycker sitt missnöje för diverse saker, men inte accepterar hjälp när den erbjuds. Genom att försöka hjälpa personen kommer du placera dig själv i en besvärlig position där du försöker ta ansvar för vad en annan vuxen människa gör. Detta kan innebära att du måste lägga dig i personliga konflikter, betala skulder eller till och med fysiskt avlägsna personen från somliga situationer.

Borderline och ilska – “Borderline rage”

Det finns flera saker som utmärker Borderline , men en av de mest oroväckande saker som utmärker Borderline är ilska. I detta sammanhang menas opassande och okontrollerbar ilska. Detta är ingen vanlig ilska. För att separera den här typen av ilska, från den vanliga typen, har man gett den ett namn – “Borderline Rage” eller Borderlineilska på svenska.

Fästän den här typen av ilska är en såpass stor del av Borderline, vet man inte riktigt om varför de som lider av Borderline upplever ilska på ett annat sätt än de som inte har BPD. Man vet inte heller hur upplevelsen av ilska skiljer sig mellan de som har och inte har Borderline . Det finns dock nya studier och forskning – som har gjorts nyligen – som har försökt att visa vad “borderline rage” är för någonting, och om det går att behandla.

Hur skulle “borderline rage” kunna förklaras?

“Borderline rage” karaktäriseras av tre saker.

 • Olämplig ilska. Detta innebär att man reagerar med extrem ilska till saker som inte borde störa en så mycket. En person med BPD skulle – till exempel – reagera till ett litet missförstånd med vrede, vrålande eller våld.
 • Intensiv ilska. Det är kopplad till olämplig ilska på så sätt att man reagerar till saker som gör en arg på ett väldigt intensivt sätt.
 • Svårigheter med att kontrollera ilska. Detta innebär att man inte kan lugna ner sig själv efter en situation där man blev arg. Man blir bara argare och argare…
Borderline ilska

Borderline rage

Ny forskning på ilska inom Borderline

Ilska inom Borderline har alltid varit svårt att mäta och svårt att förstå. Det har också varit svårt att jämföra hur ilska upplevs av de som lider av Borderline med de som inte har Borderline. Men nyligen har en grupp forskare börjat kika på hur “borderline rage” är annorlunda till normal ilska och varför det upplevs av människor med Borderline.

Det finns tre potentiella anledningar till att “borderline rage” uppstår enligt forskare. Den första potentiella anledningen är att människor med BPD lättare blir arga. Den andra potentiella anledningen är att människor med BPD har kraftigare responser när det gäller ilska. Den tredje potentiella anledningen är att människor med BPD blir arga för längre perioder än andra. Enligt forskarna, kan det vara en av de här faktorerna som ligger bakom “borderline rage”, eller så kan det vara en kombination av dessa tre saker.

En studie som gjordes nyligen tittade på hur människor, som led och ej led av Borderline, reagerade till en berättelse som hade skapats med syftet att väcka känslor av ilska inom deltagarna.  Studien visade att både grupperna (de som led av Borderline, och de som inte led av Borderline) rapporterade att de kände lika mycket ilska i respons till berättelsen som varann. Dock, så minskade ilskan i respons till berättelsen mycket snabbare i gruppen som inte led av Borderline, jämfört med gruppen som hade Borderline. Utifrån denna studie kan vi dra slutsatsen att människor som lider av Borderline upplever inte mer intensiv ilska, utan upplever ilska under en mycket längre period (jämfört med kontrollgruppen).

Det har också bevisats att när man har Borderlineoch upplever ilska är man mer benägen att uppleva ältande. Ältande att när man inte kan sluta tänka på någonting negativ som har hänt. Denna process bidrar kraftigt till ökningen av känslor av ilska hos de med Borderline. Ältande skapar en ond cykel där man blir argare och argare för längre tid. Eventuellt kan detta leda till att man blir våldsam, eller aggressiv för att lindra ens ilska.

Det krävs mycket mer forskning tills vi förstår allting om varför och hur “borderline rage” upplevs av människor med Borderline.

Behandlingar för Borderline

 Det finns många sätt att behandla Borderline. Detta innebär också att det finns många sätt att behandla “borderline rage”.

Terapi

Terapier som anses vara effektiva behandlingar av Borderline inkluderar psykoterapi, dialektisk beteendeterapi, schematerapi och mentaliseringsbaserad terapi. Genom terapi kan man få lära sig att kontrollera ens ilska, och att minimera ältande.

Medicinsk behandling

Det finns vissa mediciner som kan faktiskt minimera ilskan som upplevs av de med Borderline. Dessa mediciner är dock mest effektiva när de används tillsammans med olika typer av terapi. Medicinsk behandling är ingen långsiktig lösning till “borderline rage” eftersom “borderline rage” är en biprodukt av ältande, vilket är någonting som bara kan behandlas med hjälp av terapi. 

Slutligen…

 Om du lider av detta, eller om du känner någon som lider av detta, är det viktigt att få hjälp och behandling så snart som möjligt. Det första steget du bör ta är att kontakta din doktor och boka en tid. Fråga din doktor om möjliga behandlingar och alternativ.

Det är viktigt att komma ihåg att ilska är någonting alla upplever. Bara för att man blir arg ibland, innebär inte det att man har Borderline. “Borderline rage” kännetecknas av intensiva, olämpliga och okontrollerbar känslor av vrede som lätt leder till farliga situationer, och dåliga beslut. Såsom ett slagsmål, eller våld. Om du känner att du lider av detta är det viktigt att du kontaktar en doktor eller en terapeut.

Alkoholism och Borderline Personality Disorder (BPD)

Varför uppstår dessa problem tillsammans så ofta och hur är de kopplade?

Borderline personality disorder är en mental sjukdom som påverkar ungefär 1.6% av befolkningen, och utmärks av – till exempel – explosiv ilska, nedstämdhet, ensamhet och en konstant skiftande självbild. Det som är farligast med BPD är den höga risken att det framkallar olika mentala sjukdomar, eller substansmissbruk. Det är ju faktiskt väldigt vanligt, om man drabbas av BPD, att man blir en missbrukare. En studie som gjordes nyligen upptäckte att ungefär 78% av de som har BPD kommer, vid åtminstone en gång under deras liv, drabbas antingen av alkoholmissbruk, eller narkotikamissbruk!

Den vanligaste typen av missbruk bland de som har BPD är alkoholmissbruk. Efter det följer kokain och opiater. En annan studie, som gjordes också nyligen, kom till slutsatsen att lite över 60% av de som hade BPD, var alkoholmissbrukare! Studien visade också att om man var en alkoholist, var det då nästan 3,5 gånger mer troligt att man blev diagnostiserad med BPD. Detta visar att det finns en stark och tydlig koppling mellan både BPD och alkoholism.

Men, varför uppstår BPD och alkoholism tillsammans så ofta?

Enligt forskare finns det flera faktorer som bidrar till den höga förekomsten av BPD och alkoholism tillsammans. En av de viktigaste sakerna som bidrar till detta är våra gener. Forskare har upptäckt att BPD och alkoholism delar vissa genetiska markörer. Detta innebär att de generna som utsätter folk för en högre risk att utveckla PBD, utsätter också folk för en högre risk att utveckla alkoholism. Den andra faktorn beror på omgivningen man växte upp i. Detta innebär att traumatiska upplevelser (såsom försummelse, sexuella / fysiska övergrepp eller misshandel) kan orsaka alkoholism tillsammans med BPD. En annan, potentiell, faktor är relaterat till iden att människor med BPD använder sig av alkohol för att jämna ut emotionella svängningar. Det är väldokumenterat att de som lider av BPD upplever extremt intensiva känslor, och det är just därför forskare spekulerar att människor med BPD använder alkohol som ett sätt att hantera sina intensiva känslor. Detta leder eventuellt  till missbruk, eftersom de som lider av BPD upplever dessa känslor väldigt ofta.

Det finns även en annan möjlig förklaring till den höga förekomsten av BPD och alkoholism tillsammans. Denna förklaringen är relaterat till EOS (Endogenous Opioid System), och förklarar även varför de som lider av BPD, har en såpass hög chans att bli beroende av kokain och opiater. En studie gjordes där man undersökte effekterna alkohol, kokain och opiater hade på opioidsystemet i kroppen. Man upptäckte att alla tre substanser stimulerade systemet på en hög nivå. Funktionen av EOS är att lindra smärta, samt att belöna och stärka vissa beteenden. På grund av att symptom av BPD har kopplats till en funktionsfel i systemet, hävdar vissa forskare att människor som lider av BPD är mer benägna att missbruka alkohol, kokain och opiater eftersom dessa substanser aktiverar EOS på en hög nivå.

Alkoholism och Borderline

Alkoholism och Borderline

Nu vet vi varför detta uppstår, men hur påverkas ens liv om man lider av både BPD och alkoholism?

 På många sätt! Det finns stark bevis som visar tydligt att de som lider av både BPD och alkoholism stöter på många fler svårigheter i deras liv, än de som bara har en av sjukdomarna. En anledning till detta kan vara att människor som lider av dessa två sjukdomar är mindre benägna att söka hjälp, än de som bara är alkoholmissbrukare. Eller så kan det bero på faktumet att de som lider av båda sjukdomarna är mer benägna att delta i beroendeframkallande beteenden (t.ex. hasardspel), och mer benägna att ha självmordstankar, än de som bara är alkoholmissbrukare. Det är inte chockerande att ens liv blir negativt påverkat om man lider av BPD och alkoholism. Det finns dock hopp för de som lider av detta. Forskning har visat att behandling kan vara extremt effektiv för de som får det regelbundet och kontinuerligt.

Hur ska jag gå tillväga för att få hjälp om jag lider av både BPD och alkoholism?

Om du lider av detta, eller om du känner någon som lider av detta, är det viktigt att få hjälp och behandling så snart som möjligt. Det första steget du bör ta är att kontakta din doktor och boka en tid. Fråga din doktor om möjliga behandlingar och alternativ. Du kanske vill börja i terapi. Du kan också välja att gå med i föreningen Anonyma Alkoholister.

7 sätt en Borderlinesjuk kommunicerar ”lämna mig inte” på

7 olika sätt en Borderlinesjuk kommunicerar ”lämna mig inte” på

Att lära sig att kommunicera med sina medmänniskor är en konst. För en borderlineperson är det ännu värre. Eftersom många med den här diagnosen har problem med separationsångest kan de ibland använda ett något udda sätt att kommunicera detta på. De kan säga en sak men mena något helt annat. Det kan vara knepigt att förstå men här följer några tips som kan hjälpa dig på vägen.

Mång borderline personer “testar ” sin omgivning för att få bekräftelse på att nära och kära tänker vara kvar även när de uppför sig illa. Det kan bli väldigt påfrestande eftersom en borderlineperson har näst intill omättligt behov av bekräftelse. Det kan dock bli lite lättare att stå ut med när du vet vad som ligger bakom. Genom att ge bekräftelse vid rätt tidpunkt kan problemen avta markant.

 1. “Fiska” efter bekräftelse.

I ett desperat försök att få bekräftelse och uppmärksamhet är det inte ovanligt att borderlinepersonen säger saker som ” Det är OK om du går, jag förstår att du inte orkar längre.” eller” Jag vet att jag är jobbig så det är helt ok om du lämnar mig.”. De menar inte att de vill att du ska gå. De vill att du ska säga saker som “Du är inte alls jobbig,.” eller “Det är klart att jag inte går.”. Om du vill leva ett liv tillsammans med en person som har borderline är det viktigt att sätta gränser mot den här sortens beteende och inte spela med i spelet. Hjälp personen att hitta andra sätt att känna sig trygg i sig själv istället för att söka tryggheten hos dig.

 1. Stänga alla ute.

En borderline person kan vara otrevlig och snäsig mot människor som de älskar. Om du skickar ett sms till din partner kan det dröja timmar innan de svarar och då är de kortfattade eller otrevliga. De kan till och med säga att de vill vara ifred och inte vill träffa dig. Detta betyder inte att din partner inte vill vara med dig eller att han/hon  är arg på dig. Om din partner har borderline betyder det att de vill ha mer uppmärksamhet. Ibland är personen i fråga inte ens medveten om det själv. Den extra uppmärksamheten gör att personen i fråga känner sig trygg och bekräftad och då blir allt bra igen.

 1. Vredesutbrott.

Personer med borderline har ett väldigt svängigt humör. Stora vredesutbrott som en 2 åring som inte får sin vilja igenom är vanligt ända upp i vuxen ålder. Många med den här diagnosen “testar gränserna” i alla sina förhållanden. De kan få fruktansvärda raseriutbrott och uppföra sig mycket illa mot sina nära och kära. Det betyder inte att de inte tycker om sin partner eller sina vänner, de vill bara veta hur långt de kan gå. Försök att hjälpa din partner/vän genom att sätta tydliga ramar. Säg i från tidigt och tolerera inte att personen är otrevlig. Med tydliga gränser vet borderline personen vad som är OK och vad som inte är det och då känner de sig trygga och blir mindre aggressiva. Räkna dock med att personen kommer att fortsätta testa gränserna av och till. En person med den här diagnosen behöver ständig bekräftelse på att reglerna inte har ändrats.

 1. Bli klängig.

Eftersom personer med den här diagnosen har stora problem med separationer är det inte helt ovanligt att de behöver bekräftelse på att du finns kvar även när ni inte är i samma rum. En borderline person kan upplevas som väldigt klängig och “på”. De vill hela tiden veta var du är, vad du gör och få bekräftat att ni fortfarande är bästa vänner. Om du inte svarar direkt på SMS eller mail kommer din vän genast dra slutsatsen att du inte tycker om honom/henne längre.  De har dessutom ingen förståelse för att du har ett eget liv, så bli inte förvånad om de blir sura för att du inte svarar när du sitter i ett möte eller står i duschen.

 1. Lämna innan man blir lämnad.

Här kommer separationsångesten åter igen in i bilden. Hellre än att uppleva smärtan som följer av att bli övergiven av vänner eller en partner väljer en del borderlinepersoner att själva stöta bort sina nära och kära. Då känner de att de har kontroll över situationen och att de är förberedda på vad som komma skall. “Lika bra att be XX dra åt h-vete innan xx ber mig göra det. Jag vet ju att XX tycker så egentligen, att jag är jobbig och att XX har tröttnat å mig”. Detta sätt att resonera kan avhjälpas genom att kontinuerligt försäkra din vän/partner om att du tycker om dem och vill vara med dem. Man kan vara kärleksfull och sätta gränser samtidigt. Man kan tillexempel säga ” Du vet innerst inne att jag tycker om dig, du behöver inte vara orolig. Jag finns här och jag försvinner inte.” Då har du bekräftat att du märker av personens oro och fattar vad han/hon  håller på med samtidigt som du lugnar personen.

 1. Be om ursäkt för allt.

Ett sätt som dessa personer försöker visa att de vill ha dig som vän/partner kan vara att be om ursäkt för sin egen existens. De resonemang som går genom huvudet på en person med borderline handlar då om att “Om jag bara säger förlåt i förväg för alla mina fel och brister så tycker folk om mig trotts mina fel och brister” Detta kombinerat med separationsångest kan dock leda till att personen i fråga inte gör annat än ber om ursäkt. För att få stopp på beteendet bekräfta att ser att personen är orolig och säg sedan ” Jag tycker om dig som du är, sluta be om ursäkt, det behövs inte!”

 1. Nedvärdera sig själv.

Många personer med borderline har extremt dåligt självförtroende. De behöver hela tiden bekräftelse från omgivningen att de duger. Ibland kan denna törst efter bekräftelse resultera i att personen talar nedlåtande om sig själv i  en förhoppning om att omvärlden ska säga emot. Barn använder ofta den här strategin “Titta fröken vad fult jag har ritat!”. Om fröken då svarade ” Ja, det har du rätt i!” Skulle barnet bli mycket förvånat. En borderlineperson förväntar sig att alla ska hålla med i de nedlåtande kommentarerna. Långt inne vill de så klart att alla ska säga emot men de räknar inte med det. Om du har en vän/ partner som hela tiden fäller nedlåtande kommentarer om sitt utseende eller sina förmågor så säg ifrån. ” Jag vill inte att du säger så om dig dig själv. Du vet att jag tycker om dig.  Jag ska inte behöva svara på dumheter.”.

Att leva med en person som har borderline i sin närhet kan vara väldigt påfrestande. Men det finns sätt att hantera situationen. Bara genom att läsa den här artikeln har du fått större insikt om vad som ligger bakom många av de jobbiga beteenden. Genom att se beteendet för vad det är (ett rop på bekräftelse) kan du underlätta vardagen både för dig själv och personen med borderline.

Lycka till.

 

En guide till hur man lämnar någon med borderline

Om jag inte orkar längre, om jag helt enkelt måste ut, hur gör jag då?

Frågan är berättigad för om det är svårt att skiljas i vanliga fall är det 10 gånger svårare om din partner har borderline. En person som lider av borderline är väldigt impulsiv. De kan lätt bli destruktiva och självdestruktiva och uppvisa olika former av självskadebeteende och aggressioner. De har kraftiga humörsvängningar som kan vara svåra att förutse. Deras relationer med andra människor är ofta stormiga och instabila. Personer med borderline har svårt att se livets gråzoner. Antingen är allt jättebra eller jättedåligt. Det finns inget där emellan.

Personer med borderline har också svårt att hålla focus i livet, välja ett karriär mål, vilka värderingar man vill stå för och vilka vänner man vill hålla fast vid. Dessutom har borderlinepersoner en tendens att se sig själva som offer och saknar förmåga att se sin egen del i konflikter som uppstår. Vid en separation kommer alltså en borderlineperson att se allt som den andres fel. Detta är sådant som du måste förbereda och planera för.

Att separera eller inte?

Den här artikeln kan inte hjälpa dig att bestämma om det är dags att gå eller inte. Den är mer till för dig som redan har bestämt dig för att gå och vill ha råd om vilka fallgropar du ska undvika och hur du ska slippa råka illa ut. Här får du råd om hur separationen kan bli så smidig som möjlig med minimalt med bråk.

Innan du separerar

Det är viktigt att planera noga innan du separerar från någon med borderline. Se till att du har en plan för vart tu ska ta vägen så att du kan lämna din partner snabbt. Det finns en stor risk att deras beteende kommer att  bli mycket värre om de anar vad du håller på med. Många personer med borderline har extremt svårt med separationer av alla slag och är väldigt rädda för att bli övergivna. Det kan göra att de tar till extrema metoder för att slippa en separation och kan till och med bli våldsamma. Packa ner saker som du vill ha med dig lite i taget under en längre tid så att din partner inte blir misstänksam.

Prata med en terapeut. Det är bra att ha någon som vet hur personer med den här diagnosen fungerar att bolla dina planer med. En terapeut som har kompetens inom detta område kan hjälpa dig att planera din separation så att den blir så säker och smärtfri som möjligt. Terapeuten kan också hjälpa dig att  förutse hur din partner förmodligen kommer att reagera i olika situationer vilket kan hjälpa dig att undvika konflikter och att du eller din partner utsätts för fara (självskadebeteende). Om din partner går i terapi är det bra att kontakta hennes terapeut och berätta om dina planer. Hennes terapeut kan då förbereda henne på vad som komma skall utan att för den skull berätta om dina planer. Terapeuten kan dessutom lägga upp en plan för hur hen ska hjälpa din partner efter separationen.

Prata med en advokat. Det är bra att du redan innan du separerar från din partner har alla juridiska dokument i ordning. Du vet då vad som gäller, vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter. Då kan du vara lugn när din partner börjar storma. Då behöver du inte lyssna på den skur av motargument och påståenden som troligtvis kommer att komma, du vet redan vad som gäller.

Om din partner är aggressiv och hotfull eller till och med misshandlar dig se till att dokumentera detta i smyg. Ofta kan personer som kränker dig hemma vara så gulliga och rara när ni är med andra. Spela in på mobiltelefonen och dokumentera med bilder. Se till att du har bevis i fall du inte skulle bli trodd efteråt. Kom ihåg att personer med borderline inte kan se sin del i  problemen, så din partner kommer att skylla allt på dig.

Berätta på jobbet att du tänker separera. Du kommer att behöva allt stöd du kan få och det är viktigt att dina arbetskamrater får höra din historia först. Det finns nämligen en stor risk att din partner kommer att kontakt dina arbetskamrater och säga ofördelaktiga saker om dig eftersom han/hon anser att du har begått en hemsk handling som lämnat dem och därför har all rätt i världen att förstöra ditt liv.  Det kan också vara bra att berätta för polisen att du tänker lämna personen ifråga och varför. Det har hänt att personer borderline har försökt polisanmäla sin partner i ett försök att smutskasta dem. I och med att personer med den här diagnosen har ett uttalat självskadebeteende kan din partner skada sig själv och sedan påstå att det är du som har gjort det.

Ta med dig alla dina saker. Du vill inte att det ska finnas något kvar som din partner kan använda för att hålla dig gisslan. Det du inte har fått med dig den dagen du faktiskt går är förlorade. Du kan inte räkna med att kunna komma och hämta något vid ett senare tillfälle. Sannolikt har din partner eldat upp dem för länge sedan.

När du flyttar, gör det snabbt. Se till att du har många vänner till exempel arbetskamrater eller ännu hellre en flyttfirma som kan hjälpa dig att flytta. Din partner kommer förmodligen inte att visa sina känslor lika kraftigt om det finns utomstående i närheten. Dessutom är det viktigt att flytten sker snabbt så att din partner inte får tid att reagera eller tänka ut en plan för att stoppa dig.

Under separationen

Återigen, se till att packa snabbt. Om du har möjlighet, packa och flytta när din partner inte är hemma. Om det inte är möjligt se till att du har utomstående med dig när du packar. Många med borderline som inte kan kontrollera sitt humör när du är i närheten kan det inför främlingar. Dra inte ut på din flytt och gör ingen stor affär av det. Undvik att komma i konflikt med din partner genom att inte svara på påhopp eller säga emot påståenden. Tänk ut i förväg vad du ska säga och håll dig till det. Lämna inget kvar. Din partner kan använda dina saker som ett sätt att få dig att fortfarande hålla kontakten. De kan säga att du ska få hämta dina saker en viss dag och sedan inte vara där när du dyker upp och sedan be dig att komma igen en annan dag.

Lämna inte ut din nya adress eller ditt telefonnummer. Du kommer att vilja byta telefonnummer efter att du har lämnat din partner. Personer med borderline kan inte se sin del i separationen och blir väldigt stressade av att bli lämnade. Det är vanligt att de inte kan släppa taget och du kan bli telefonterroriserad med ömsom otrevligheter och ömsom försök att få dig tillbaka. Det finns en stor risk att du blir frestad att flytta tillbaka eftersom många med borderline blir extra gulliga och rara för att locka in dig i förhållandet igen. Kom då ihåg att din partner gör detta för att slippa en separation, inte för att han/hon älskar dig. Förmodligen kommer det minder trevliga sidorna hos din partner fram igen så fort du har flyttat tillbaka. Då kan dessutom symtomen förvärras eftersom din partner upplever att du inte är att lita på. Lämna heller inte ut din nya adress för att slippa få oönskade besök av din partner. Om din partner vill träffas och du går med på det, träffas då på en offentlig plats inte i ditt nya hem.

Efter separationen

Det bästa är att ha ingen kontakt alls efter separationen. Om din partner kontaktar din arbetskollegor, be dem att inte svara. Be dem blockera all möjlighet till kontakt på telefon och att radera alla eventuella mail. Om ni måste ha kontakt gällande barn eller egendom som ska fördelas se då till att ha en utomstående med dig, träffas INTE ensamma. Se också till att du är väl rustad mot alla försök att vinna dig tillbaka.

Om det fins gemensamma barn med i bilden måste en viss kontakt finnas. Se till att den handlar bara om barnen. Se till att barnen hämtas och lämnas på neutral mark, till exempel i skolan, om barnen har ett växelvis boende. Även mailkontakt och telefonsamtal ska handla enbart om barnen. Försök att ordna via familjerätten att kontakt endast sker via mail och som mest sms. Undvik telefonsamtal. Det bör inte vara omöjligt att uppnå tillsammans med familjerätten.  Om ett samtal ändå kommer in på ditt privatliv måste du klippa av direkt. Låt inte din partner lura in dig i en diskussion om ditt privatliv. Alla e-mail som är nedlåtande eller kränkande ska du spara och inte svara på omgående. Finns det inget direkt viktigt i mailet så undvik att svara helt. Om det måste svaras på av någon anledning så svara inte nedlåtande eller kränkande tillbaka. Dröj ungefär 24 timmar med ditt svar och svara så neutralt som du bara kan. Håll dig endast till fakta och blanda inte in några känslor. Svara inte på påhoppen eller det som är kränkande. Detta är extremt effektivt om man vill undvika mer bråk och problem med ett Borderlineex.

Spara mailen och smsen till ett senare tillfälle om det skulle behövas i en domstol eller liknande. Spela även in alla samtal som kommer från ditt Borderlineex.

Om du får brev från din partner, öppna det inte. Skicka tillbaka det oöppnat. Du skriver bara “åter till avsändare” på kuvertet och lägger brevet i närmsta brevlåda.

Var beredd på en smutskastningskampanj. Om din partner talade illa om sina tidigare förhållanden finns det en stor risk att hon gör samma sak med dig. Genom att förbereda släcktingar och vänner, arbetskamrater och andra i din närhet kan du känna dig lugnare. Då vet alla vad som  kan hända i förväg och de slipper bli förvånade och kommer förhoppningsvis inte heller att tro på det din partner säger. Har du dessutom pratat med polisen i förväg kan du känna dig lugn med att de inte automatiskt tror på allt din partner säger om han/hon skulle vända sig dit. Har ni barn tillsammans så kan det vara en bra idé att berätta det för de som står dig närmast.

Ge dig själv tid. Sörj det som var bra i förhållandet och låt dig själv vara ledsen för att saker och ting inte blev som du hade tänkt dig. Ge dig själv tid att tänka över vad som var bra och vad som var dåligt i förhållandet och försök att klura ut vad du kunde ha gjort annorlunda. Förlåt din partner för alla hans/hennes felsteg. Det kanske låter konstigt att du ska förlåta någon som varit psykiskt eller fysiskt våldsam mot dig men det är viktigt. Förlåtelsen är viktig för dig själv. Den gör att du kan släppa taget om förhållandet och gå vidare med ditt liv. Den gör att du kan se på förhållandet med nya ögon och undvika att hamna i ett liknande förhållande igen. Det är viktigt att du drar lärdom av ditt förhållande och att du lär dig känna igen varningssignalerna. Annars är risken stor att du hamnar i ett nytt förhållande som är lika destruktivt som det du just avslutat.

Det kommer att ta minst tre månader innan du har landat i din nya situation och kan börja gå framåt igen. Du behöver dessa tre månader för att ta dig i genom alla faser av tvivel (Gjorde jag rätt som bröt upp? Borde jag gå tillbaka?), självömkan (Hur kunde det bli så här? Varför hamnade jag i den här situationen?) och ilska (Varför lät jag henne behandla mig så här? Varför sa jag inte ifrån tidigare?). Ge dig själv den tiden. Ge dig själv en ärlig chans att börja om från början. Gör om och gör rätt. Men innan du kan göra rätt måste du först klura ut vad du gjorde fel och det tar tid.

Hoppas att den här informationen har kunnat ge dig några matnyttiga tips och råd att tänka på innan du gör slut med en partner som har borderline. Förhoppningsvis kan dessa råd hjälpa dig till en säker och så smärtfri det går separation.

Lycka till.

Varför utvecklar man borderline?

Varför utvecklar man borderline? 

 Borderline, även kallat emotionellt instabilt personlighetssyndrom, är en personlighetsstörning som påverkar förmågan att kontrollera känslor. Detta brukar även kombineras med en förvriden självbild, stor rädsla att bli övergiven och impulsivt, destruktivt beteende. Man brukar ofta säga att den som lider av borderline personlighetsstörning ser världen i svart och vitt. Det är osannolikt att personen upplever ambivalenta känslor, utan kategoriserar istället sin omgivning. Det är inte heller ovanligt att detta leder till skiftande perioder av extrem beundran och avsky. Många personer med borderline kan identifiera sitt destruktiva beteende men känner en oförmåga att förändras. 

Diagnosen ökar kraftigt hos kvinnor

Diagnosen ökar kraftigt i Sverige, speciellt hos kvinnor i åldrarna 18-34. Kvinnor utgör ungefär 75% av alla diagnostiserade fall och har konsekvent gjort det i många år. Anledningen till denna drastiska könsskillnad är okänd, men en teori är att många män med borderline blir feldiagnostiserade. Det kan vara svårt att korrekt diagnostisera personlighetsstörningen eftersom symtomen passar in på ett antal andra psykiska sjukdomar. Utöver detta så är många yrkesverksamma oense om vad som definierar sjukdomen.

Borderline

 Varför utvecklas borderline?

Så varför utvecklar man borderline? Sanningen är att det inte är helt klart vad som orsakar diagnosen. Mycket tyder på att det är en kombination av biologisk sårbarhet och försummad barndom. Det är oklart vad den biologiska sårbarheten egentligen är, men några teorier påstår att det kan vara relaterat till genetik eller hjärnans signalsubstanser. Utöver borderline är det större risk att personer med biologisk sårbarhet utvecklar andra psykiska störningar såsom depression och ångest. En försummad barndom kan innebära diverse saker. Exempelvis att individen växer upp i en fientlig omgivning eller att denne konsekvent blir åsidosatt. De grövre fallen består av fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp. Externa faktorer under barndomen verkar spela en stor roll i utvecklingen av personlighetsstörningen, men även trauman senare i livet kan påverka sinnestillståndet hos individen. Man har också större risk att få personlighetsstörningen om en nära släkting lider av den.

 Är borderline en bestående diagnos?

Är borderline en bestående diagnos? Länge trodde man att borderline var en obotbar sjukdom, men idag vet vi att möjligheten att tillfriskna är stor med korrekt behandling. Det rekommenderas att personer som misstänker att de lider av personlighetsstörningen ska söka behandling eftersom obehandlad borderline långsiktigt kan vara förödande. Korrekt behandling består av terapi och eventuell medicinering. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en framgångsrik behandlingsform som främst riktar sig till självmordsnära, självskadande och emotionellt instabila individer. Det är en version av kognitiv beteendeterapi (KBT) som lägger mer fokus på emotionsteori. Vid behov kan man även medicinera med stämningsstabiliserande, antidepressiva eller antipsykotiska får att lindra symptomen av personlighetsstörningen. Framtidsutsikten för tillfriskning är mycket god då cirka 75% kan friskförklaras från diagnosen inom 10 år.

Borderline

10 (inte så smickrande) egenskaper hos någon med borderline

 1. Bristen på empati – borderlinemänniskor skiljer sig mycket från andra människor eftersom de saknar mycket sådana känslor som empati, förtroende och förlåtelse. De vet också mycket bra hur man använder andras sårbarhet. De skadar andra människor utan att ens tänka.
 2. Manipulerande – Sådana människor är hänsynslösa när det gäller manipuleringar. Andra människor manipulerar någon annan omedvetet eller för att få några fördelar, medan borderlinemänniskor gör det bara för att de njuter av själva processen.
 3. Oansvariga och impulsiva – borderlinemänniskor är ofta inkonsekventa i sina handlingar. De tror att de saker de vill ha är mycket viktigare än det andra människor vill ha. Och du kan aldrig få dem att stå upp för sina misstag eller misslyckanden. De kommer alltid att försöka skylla dig för sina egna misstag i försök att stressa och knäcka dig.Borderline-psychopat

 4. Narcissister – Borderlinepersonligheter är narcissister på ett mycket dåligt sätt. De är säkra på att de är överlägsen andra som de inte bryr sig om. Och oftast är det bara en illusion. Men om en borderlinepersonlighet verkligen är begåvad så kan de uppnå resultat.
 5. Patologiska lögnare – Ljugande är väldigt enkelt för sådana människor. De är inte bara tvåfasade – de har många ansikten. I de flesta fall matchar deras handlingar inte deras ord. De ljuger för alla utan bra skäl, och de försöker inte ens att gömma sig.
 6. Falsk och ytlig charmborderlinepersonligheter kan vara extremt charmiga. Många inser inte att detta är en bedrägeri. De smickrar mycket bra, och de kan ge ett fantastiskt 30-minuters tal som alla kommer att lyssna på med intresse. Men hoppas inte på ett uppriktigt samtal.
 7. Brist på ånger – Borderlinemänniskor tycker att beteenderegler, moral, etikett ochen hel del andra lagar är onödiga regler. De förstår inte poängen i dessa regler, så de stjäl, bryter körregler och bedrar andra människor utan att känna sig skyldiga. 
 8. Utråkade och det ständiga sökandet efter spänningborderlinepersonligheter behöver ständigt en spänning i sina liv. De är uttråkade. De kan förolämpa andra människor och göra något väldigt dåligt när de söker efter spänning och liknande känslor. De lockas till stress.
 9. Agressivitet och mobbande – De första tecknen på mobbning kan märkas i skolan. borderlinepersonligheter är vanligtvis de som initierar mobbning. När de växer upp börjar de attackera sina kollegor eller grannar. Mjuka människor som inte kan slåss tillbaka är borderlines vanliga offer. Borderlinepersonligheter mobbar gärna också människor som de avundar.
 10. Makttörstande – Makt är deras dröm. Alla borderlinepersonligheter önskar makt. Och det handlar inte om rättvis makt. Det handlar om odelad parasitisk auktoritet. De älskar det när de kontrollerar alla och allt. De söker alltid efter att göra andra människor beroende av dem så att de sedan kan använda detta för att kontrollera dem.
Borderline

Borderline

Ofiltrerade glasögon

Man kan ta på sig olika glasögon när man tittar på människor med Borderline. Man kan ta på sig de positiva glasögonen och måla upp en bild där saker och ting inte är så destruktiva och där framtiden är ljus och botemedel finns och baksidan av sjukdomen inte är så hemsk.

Sedan kan man också ta på sig de mörka glasögonen och måla upp en bild av en verklighet som inte alltid är så rolig och där människor farit illa och många blivit offer och mår dåligt.

Ovan filter och glasögon är av den lite mörkare sorten. Det är ett par glasögon som jag har på mig de gånger när jag mår dåligt och känner hopplöshet och sorg över den situation som jag har hamnat i.

Det är ett filter som man skulle vilja att de som inte lever med någon med Borderline kan ta på sig ibland för att förstå hur det kan vara när det är mörkt och ljuset har försvunnit. De gånger man skulle vilja säga till alla att detta är på allvar, detta är ingen lek. Att bortom allt hopp om läkemedel, mediciner och terapier så finns det anhöriga som lider och mår dåligt och till och med dör. Det finns verkliga offer även bland anhöriga till galenskaperna i denna sjukdom. Det är många gånger jag har frågat mig själv – med dessa glasögon på – om dessa människor ens borde få gå lösa i vårt samhälle.

Ibland gör det ont. Ibland så ont att man inte vet om man orkar eller vill fortsätta leva.

Filmer med Borderline karaktärer i

Jag har letat runt bland filmer och inlägg på nätet för att se om jag kunde hitta några med Borderlinekaraktärer i. Det finns en hel del filmer faktiskt och en del är mer träffsäkra än andra. Här nedan kommer en lista utan inbördes ordning. Jag har listat dem med engelsk titel men det är inte svårt att hitta den svenska genom att google lite.

Det finns säkert fler och hör gärna av er i så fall. Som sagt, vissa av filmerna kanske är mindre bra porträtt av Borderline men jag tycker ändå att dessa filmer har spår av det som Borderline är. Vissa mer och vissa mindre.

Missa inte dessa Youtube videos om Borderline. De är också sevärda.

Hur du kan stötta och finnas till för någon med borderline personlighetsstörning

Att vara närstående till en person med borderline personlighetssyndrom kan vara utmanade och det kan vara svårt att veta vad du som anhörig kan göra för att hjälpa till. Personer med borderline har ofta problem med just relationer och symptomen för borderline kan inkludera svårigheter med att kontrollera starka känslor, kraftig rädsla för att bli övergiven och destruktiv impulsivitet. De som lider av borderline kan dessutom vara paranoida, uppleva svårigheter med tillit och lida av självskadebeteende och självmordstankar. Dessa faktorer gör att det kan vara väldigt svårt att vara anhörig till någon som lider av borderline och det kan vara svårt att veta hur man kan stödja personen. Därför listar vi här nio punkter med råd till dig som vill stötta och finnas till för någon med borderline personlighetsstörning.

Hur du kan stötta och finnas till för någon med borderline personlighetsstörning
Hur du kan stötta och finnas till för någon med borderline personlighetsstörning

Läs på!

Att lära sig om borderline är det första steget att ta för att kunna hjälpa en person som lider av syndromet. Genom att förstå varför personer agerar på ett visst sätt är det också lättare att kunna hjälpa dem på ett adekvat sätt. Det kan även hjälpa dig att inte bli sårad eller frustrerad på personen utan istället hitta alternativa vägar.

Till exempel kan personer med borderline uppleva starka rädslor för att bli övergivna och därför kan en inställd träff påverka personen väldigt mycket. Andra skulle kanske inte reagera något särskilt på att en anhörig ställer in en träff men för en person med borderline kan det vara oerhört jobbigt och frambringa starka känslor av att bli övergiven. Detta kan i sin tur leda till att personer bli väldigt arg eller ledsen och kanske till och med försöker säga upp kontakten. Detta kan vara beteenden som är väldigt svåra att förstå och som kan vara sårande för en anhörig. Men om du som anhörig förstår varför personen reagerar som den gör kan du också agera på ett annorlunda sätt. Du kan till exempel förklara att du gärna vill träffas någon annan dag och planera in en ny träff istället för att reagera på känsloutbrotten.

Var pålitlig

Personer med borderline har ofta svårt att lita på människor och lider av rädslor för att bli lämnade eller att bli ensamma. Något du kan göra som anhörig är därför att alltid vara ärlig och att se till att göra det som du sagt att du ska göra i så stor utsträckning som möjligt. Oförutsedda händelser kan givetvis ske men tänk efter en extra gång innan du bokar in något för att vara säker på att du verkligen kan dyka upp och inte har något annat planerat.

Konflikthantering

Väldigt många människor tycker att det är jobbigt med konflikter och motsättningar i vardagslivet. Men för en person med borderline personlighetsstörning är det ofta påfrestande på en helt annan nivå. Det är inte ovanligt att personer med borderline läser av mindre vardagliga konflikter som tecken på försummelse eller dysfunktionella relationer, vilket kan ge utlopp för starka känsloyttringar.

Konflikthantering kan därför vara en viktig del att behärska för dig som vill stötta en person med borderline personlighetsstörning. Försök att beskriva konflikter och motsättningar som någonting naturligt förekommande i alla mänskliga relationer, och att det inte alls behöver betyda att relationen är skadad på något sätt. Det är givetvis också viktigt att du själv alltid finns kvar för personen i fråga, även efter eventuella motsättningar. Det kan få en person med borderline att förstå att en konflikt inte behöver innebära slutet av en relation.

Låt relationen präglas av respekt

Om du vill etablera en stöttande relation till någon som lider av borderline personlighetsstörning är det viktigt att du håller behörigt avstånd och alltid har ett respektfullt förhållningssätt. Tänk på att många som lider av borderline har upplevt traumatiska händelser under barndomen, vilket bland annat kan leda till förvrängd verklighetsuppfattning och reducerat konsekvenstänk. Därför är det viktigt att alltid låta relationen präglas av respekt och tillit. En viktig del är att skapa ett klimat där ni båda kan ge uttryck för era känslor och åsikter som jämlikar. Även om det är lätt att tänka att man själv har rätt svar i alla situationer, så kan det betyda mycket för en person som lider av borderline att själv ta vissa beslut.

Uppmuntra personen att söka professionell hjälp

Professionella kan hjälpa personer med borderline att få ett lättare och bättre liv. De kan få hjälp med självskadebeteende såväl som att bibehålla relationer och minska ångest och depression. De är därför viktigt att uppmuntra till att söka hjälp hos professionella.  

Borderline
Borderline

Fokusera inte bara på det negativa

Personer som lider av borderline personlighetsstörning har ofta dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Men självklart har även dessa personer fantastiska styrkor och saker de är duktiga på. Som anhörig till en person med borderline kan det därför vara en bra idé att försöka lyfta fram dessa styrkor. Var uppmärksam och försök notera när personen gör någonting bra, och berätta då det för honom eller henne. Det är av yttersta vikt att personen i fråga kan relatera till den styrka du lyfter fram. Du ska under inga omständigheter hitta på starka sidor hos personen, bara för att kunna lyfta någonting positivt. De positiva sidorna finns där, det gäller bara att vara uppmärksam.

Ha kul!

Något som kan vara lätt att glömma är betydelsen av att ha roligt och må bra tillsammans med sin anhöriga. Det kan vara lätt att fastna i det negativa men försök att även planera in roliga aktiviteter och nöjen. Det kan vara enkla saker som att se en film eller spela ett spel eller större saker som att åka på en utflykt eller gå på en konsert. Faktum är att ha roligt är bland det mest hjälpsamma och läkande för en person med borderline. Det är även viktigt för den anhöriga för att bibehålla en hälsosam och givande relation,

Förminska inte tal om självmord

Det är oerhört viktig att inte förminska om en person talar om att den ska ta självmord eller försöker att begå självmord. Personer med borderline begår oftare självmord än den generella populationen och det är därför viktigt att vara extra vaksam på signaler. Du som privatperson kan visa och tala om att du bryr dig om personen men om du upplever att du är maktlös kan du höra av dig till professionella.  

Tänk på dig själv också

En relation mellan två personer kan förstås alltid vara påfrestande av olika anledningar. Om en av personerna dessutom lider av borderline personlighetsstörning kan vänskapen bli än mer ansträngande. Det krävs helt enkelt en hel del av dig, om du vill stötta och finnas till för en person med borderline. Det är därför viktigt, både för dig och för den andra personen, att du accepterar och är öppen med dina begränsningar. Om det blir för mycket, erkänn det. Att du mår bra är av yttersta vikt för din förmåga att kunna hjälpa till. Förhoppningsvis kan det även leda till att personen du stöttar också mår bättre.

Hoppas dessa nio punkter kan vägleda dig som vill hjälpa en anhörig med borderline. Som sagt kan borderline vara väldigt påfrestande, inte bara för den direkt drabbade utan även för anhöriga. Därför hoppas vi att denna artikel kan komma till nytta.

« Äldre inlägg

© 2019 Borderline

Tema av Anders NorenUpp ↑