Ett möte med en borderline – psykopat


Ett möte med en borderline – psykopat

1 – Första mötet, trevlig, pratglad, forskar fram svagheter för att användas senare.

2 – Hjälpsam och ivrig, tar över vardagssysslor, sår här sina första frön för att skapa ett beroende.

3 – Pratar gärna illa om andra och framställer sig själv som den som blivit förorättad.

4 -Tidigare liv döljs, kommer det ändå på tal är det mesta osanningar.

5 – Om någon utomstående antyder något negativt är denna en idiot och ingen att lyssna på.

6 – Släkt och vänner i offrets tidigare liv får många nya fel och brister, umgänget med dessa bryts  av antingen offret eller dem själva.

7- Vännerna blir färre och färre. Antingen pga av att den drabbade inte törs eller inte får träffa dessa och höra vad de tycker eller tänker. Detta orsakar ännu mer smärta då kontrollen över dessa inte kan “hanteras” som tidigare.

8- Anhöriga som fortsätter att bry sig orsakar psykopaten obehag och ilska. Dessa utesluts snart även dessa och bidrar till isoleringen.

9. Isoleringen är fullbordad.

Recent Content