Hur du kan stötta och finnas till för någon med borderline personlighetsstörning


Att vara närstående till en person med borderline personlighetssyndrom kan vara utmanade och det kan vara svårt att veta vad du som anhörig kan göra för att hjälpa till. Personer med borderline har ofta problem med just relationer och symptomen för borderline kan inkludera svårigheter med att kontrollera starka känslor, kraftig rädsla för att bli övergiven och destruktiv impulsivitet. De som lider av borderline kan dessutom vara paranoida, uppleva svårigheter med tillit och lida av självskadebeteende och självmordstankar. Dessa faktorer gör att det kan vara väldigt svårt att vara anhörig till någon som lider av borderline och det kan vara svårt att veta hur man kan stödja personen. Därför listar vi här nio punkter med råd till dig som vill stötta och finnas till för någon med borderline personlighetsstörning.

Hur du kan stötta och finnas till för någon med borderline personlighetsstörning
Hur du kan stötta och finnas till för någon med borderline personlighetsstörning

Läs på!

Att lära sig om borderline är det första steget att ta för att kunna hjälpa en person som lider av syndromet. Genom att förstå varför personer agerar på ett visst sätt är det också lättare att kunna hjälpa dem på ett adekvat sätt. Det kan även hjälpa dig att inte bli sårad eller frustrerad på personen utan istället hitta alternativa vägar.

Till exempel kan personer med borderline uppleva starka rädslor för att bli övergivna och därför kan en inställd träff påverka personen väldigt mycket. Andra skulle kanske inte reagera något särskilt på att en anhörig ställer in en träff men för en person med borderline kan det vara oerhört jobbigt och frambringa starka känslor av att bli övergiven. Detta kan i sin tur leda till att personer bli väldigt arg eller ledsen och kanske till och med försöker säga upp kontakten. Detta kan vara beteenden som är väldigt svåra att förstå och som kan vara sårande för en anhörig. Men om du som anhörig förstår varför personen reagerar som den gör kan du också agera på ett annorlunda sätt. Du kan till exempel förklara att du gärna vill träffas någon annan dag och planera in en ny träff istället för att reagera på känsloutbrotten.

Var pålitlig

Personer med borderline har ofta svårt att lita på människor och lider av rädslor för att bli lämnade eller att bli ensamma. Något du kan göra som anhörig är därför att alltid vara ärlig och att se till att göra det som du sagt att du ska göra i så stor utsträckning som möjligt. Oförutsedda händelser kan givetvis ske men tänk efter en extra gång innan du bokar in något för att vara säker på att du verkligen kan dyka upp och inte har något annat planerat.

Konflikthantering

Väldigt många människor tycker att det är jobbigt med konflikter och motsättningar i vardagslivet. Men för en person med borderline personlighetsstörning är det ofta påfrestande på en helt annan nivå. Det är inte ovanligt att personer med borderline läser av mindre vardagliga konflikter som tecken på försummelse eller dysfunktionella relationer, vilket kan ge utlopp för starka känsloyttringar.

Konflikthantering kan därför vara en viktig del att behärska för dig som vill stötta en person med borderline personlighetsstörning. Försök att beskriva konflikter och motsättningar som någonting naturligt förekommande i alla mänskliga relationer, och att det inte alls behöver betyda att relationen är skadad på något sätt. Det är givetvis också viktigt att du själv alltid finns kvar för personen i fråga, även efter eventuella motsättningar. Det kan få en person med borderline att förstå att en konflikt inte behöver innebära slutet av en relation.

Låt relationen präglas av respekt

Om du vill etablera en stöttande relation till någon som lider av borderline personlighetsstörning är det viktigt att du håller behörigt avstånd och alltid har ett respektfullt förhållningssätt. Tänk på att många som lider av borderline har upplevt traumatiska händelser under barndomen, vilket bland annat kan leda till förvrängd verklighetsuppfattning och reducerat konsekvenstänk. Därför är det viktigt att alltid låta relationen präglas av respekt och tillit. En viktig del är att skapa ett klimat där ni båda kan ge uttryck för era känslor och åsikter som jämlikar. Även om det är lätt att tänka att man själv har rätt svar i alla situationer, så kan det betyda mycket för en person som lider av borderline att själv ta vissa beslut.

Uppmuntra personen att söka professionell hjälp

Professionella kan hjälpa personer med borderline att få ett lättare och bättre liv. De kan få hjälp med självskadebeteende såväl som att bibehålla relationer och minska ångest och depression. De är därför viktigt att uppmuntra till att söka hjälp hos professionella.  

Borderline
Borderline

Fokusera inte bara på det negativa

Personer som lider av borderline personlighetsstörning har ofta dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Men självklart har även dessa personer fantastiska styrkor och saker de är duktiga på. Som anhörig till en person med borderline kan det därför vara en bra idé att försöka lyfta fram dessa styrkor. Var uppmärksam och försök notera när personen gör någonting bra, och berätta då det för honom eller henne. Det är av yttersta vikt att personen i fråga kan relatera till den styrka du lyfter fram. Du ska under inga omständigheter hitta på starka sidor hos personen, bara för att kunna lyfta någonting positivt. De positiva sidorna finns där, det gäller bara att vara uppmärksam.

Ha kul!

Något som kan vara lätt att glömma är betydelsen av att ha roligt och må bra tillsammans med sin anhöriga. Det kan vara lätt att fastna i det negativa men försök att även planera in roliga aktiviteter och nöjen. Det kan vara enkla saker som att se en film eller spela ett spel eller större saker som att åka på en utflykt eller gå på en konsert. Faktum är att ha roligt är bland det mest hjälpsamma och läkande för en person med borderline. Det är även viktigt för den anhöriga för att bibehålla en hälsosam och givande relation,

Förminska inte tal om självmord

Det är oerhört viktig att inte förminska om en person talar om att den ska ta självmord eller försöker att begå självmord. Personer med borderline begår oftare självmord än den generella populationen och det är därför viktigt att vara extra vaksam på signaler. Du som privatperson kan visa och tala om att du bryr dig om personen men om du upplever att du är maktlös kan du höra av dig till professionella.  

Tänk på dig själv också

En relation mellan två personer kan förstås alltid vara påfrestande av olika anledningar. Om en av personerna dessutom lider av borderline personlighetsstörning kan vänskapen bli än mer ansträngande. Det krävs helt enkelt en hel del av dig, om du vill stötta och finnas till för en person med borderline. Det är därför viktigt, både för dig och för den andra personen, att du accepterar och är öppen med dina begränsningar. Om det blir för mycket, erkänn det. Att du mår bra är av yttersta vikt för din förmåga att kunna hjälpa till. Förhoppningsvis kan det även leda till att personen du stöttar också mår bättre.

Hoppas dessa nio punkter kan vägleda dig som vill hjälpa en anhörig med borderline. Som sagt kan borderline vara väldigt påfrestande, inte bara för den direkt drabbade utan även för anhöriga. Därför hoppas vi att denna artikel kan komma till nytta.

 

Recent Content