Varför är Borderline mer vanligt bland kvinnor än män?


Ungefär 75 procent av de personer som diagnostiseras med Borderline Personality Disorder (BPD) är kvinnor enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV).

Det finns många teorier om varför Borderline är mer vanligt bland kvinnor än män. Vissa psykiatriker tillskriver denna trend av genetiska eller hormonella skäl, som associerar BPD hos kvinnor med svåra fall av premenstruell spänning.

Andra skyller på BPD vid tidig incest, andra sexuella övergrepp eller posttraumatisk stressstörning (PTSD). Andra på trauma, som en förödande separation som ett resultat av en död, avslag eller övergivelse eller saknad av närvarande föräldrar, kan vara orsaken.

Varför är Borderline mer vanligt bland kvinnor än män?
Varför är Borderline mer vanligt bland kvinnor än män?

Och en annan teori är att kvinnor helt enkelt diagnostiseras med Borderline – BPD, medan symtomen hos män helt enkelt går obemärkt, odiagnostiserad eller misstänker något annat. Sexuella övergreppsteorin tenderar att få mest uppmärksamhet.

En studie i American Journal of Psychiatry fann mycket högre nivåer av Borderline Personality Disorder – liksom PTSD – bland kvinnor som upplevde sexuella övergrepp som barn. Incestuous abuse uppträder cirka 10 gånger oftare hos kvinnor än män, och cirka 75 procent av kvinnor med Borderline BPD har fysiskt eller sexuellt missbrukats enligt studien.

Sådant tidigt missbruk tenderar att skapa en känsla av utsatthet som kan göra det svårt för dessa kvinnor att lita på män. Det kan också skapa överdriven uppmärksamhet mot sexualitet och en skadad självbild som är karakteristiska symptom på kvinnor med Borderline (BPD).

Andra teorier om varför BPD händer oftare hos kvinnor än män innefattar följande:

  • Borderline Personality Disorder sker oftare hos kvinnor eftersom de är socialiserade för att vara mer beroende av andra (ett symptom på BPD) och kan vara känsligare för avslag.
  • Mentalhälsopersonal och terapeuter som diagnostiserar kvinnor med BPD kan vara förspända. Studier visar att kliniker är mer benägna att diagnostisera BPD hos kvinnor än män, även i situationer där patientprofiler endast skiljer sig från kön.
  • Män är mindre benägna att söka psykologisk hjälp än kvinnor, vilket gör dem mindre benägna att diagnostiseras.
  • Män kan behandlas för alkoholism eller missbruk, medan kvinnor är mer benägna att få behandling för BPD.
  • Män med BPD (Borderline) är mer benägna att hamna i fängelse, medan kvinnor med BPD hamnar i behandlingscentra och mentalvårdssystemet.

Recent Content