Varför får någon Borderline?


Om du eller någon som står dig när har Borderline (BPD), ja då kanske du undrar vad som orsakade det eller vad du kan skylla på. Utvecklingen av denna sjukdom är komplex, och det finns sannolikt en rad olika personlighetdrag som orsakar detta – och du bör vara säker på att det inte kommer att vara möjligt att bara skulle på en enda sak. De flesta experter tror att Borderline utvecklas som ett resultat av biologiska, genetiska och miljömässiga faktorer. Det är dock viktigt att komma ihåg att de exakta orsakerna till Borderline inte är kända ännu. Just nu är det teorier som visserligen har en del stöd men ändå inte tillräckligt och helt avgörande. Mer forskning behövs för att bestämma hur och varför de faktorer som diskuteras nedan är relaterade till BPD och Borderline.

Potentiella Miljöorsaker till Borderline

Det finns starka bevis för att stödja en länk mellan störande och jobbiga barndomsupplevelser, särskilt med vårdgivare och BPD. De typer av erfarenheter som kan vara associerade med BPD inkluderar:

  • Fysiska och sexuella övergrepp
  • Tidig separation från vårdgivare
  • Emotionell eller fysisk försummelse
  • Okänslighet från föräldrar
Miljöorsaker till Borderline
Miljöorsaker till Borderline

Det anses att en växelverkan mellan biologiska faktorer (diskuteras nedan) och en ogiltiggörande barndomsmiljö kan fungera tillsammans för att predisposera en person att utveckla Borderline. En känslomässigt ovaliderande miljö är mijö där ett barns känslomässiga behov inte uppfylls.

En känslomässigt ovaliderande miljö är inte alltid uppenbar för dem som har upplevt det eller för andra runt omkring dem. Dessa smärtsamma upplevelser kan vara dolda och till och med förklädda som beröm. Det är viktigt att komma ihåg att inte alla som har Borderline har haft dessa typer av barndomsupplevelser (även om ett stort antal har). Även om en person har dessa typer av erfarenheter, betyder det inte att de kommer att ha Borderline. Återigen är det troligt att en kombination av faktorer, snarare än en enda orsak, är ansvarigt för de flesta fall av personlighetsstörning såsom i Borderline.


Potentiella genetiska och biologiska Orsaker till Borderline

Medan tidiga studier visade att Borderline tenderar att finnas i familjer, för en tid var det inte känt om detta berodde på miljöpåverkan eller på grund av genetiken. Det finns nu några bevis för att genetiska faktorer utöver miljön spelar en viktig roll.

I synnerhet har studier visat att en variation i en gen som styr hur hjärnan använder serotonin (en naturlig kemikalie i hjärnan) kan vara relaterad till Borderline. Det verkar som om individer som har denna specifika variation av serotoningenen kan vara mer benägna att utveckla Borderline om de också upplever svåra barndomshändelser (till exempel separation från stödjande vårdgivare). En studie visade att apor med serotonin-genvariationen utvecklade symptom som liknade Borderline, men bara när de togs från sina mammor och de växte upp i mindre vårdande miljöer. Apor med genvariationen som tagits fram genom vårdande mammor var mycket mindre benägna att utveckla Borderline-liknande symtom.

Dessutom har ett antal studier visat att personer med Borderline har skillnader i både hjärnans struktur och hjärnfunktionen. Borderline har förknippats med överdriven aktivitet i delar av hjärnan som styr upplevelse och uttryck av känslor. Till exempel har personer med Borderline mer aktivering av det limbiska systemet, ett område i hjärnan som kontrollerar rädsla, ilska och aggression, än människor utan Borderline. Detta kan relateras till de känslomässiga instabilitetssymptomen hos Borderlinemänniskor. Nyare studier är också associerade med hormonet oxytocin och utvecklingen av Borderline.

biologiska Orsaker till Borderline
biologiska Orsaker till Borderline

Summering av orsakerna till att någon får Borderline

Som nämnts ovan finns det mycket att lära sig om orsakerna till Borderline och det är troligt att det är en kombination av faktorer snarare än någon specifik upptäckt som kan leda till störningen. Forskning pågår och förhoppningsvis kommer vi att lära oss mer under de närmaste åren.

Att förstå orsakerna kan bidra till att förebygga störningen, särskilt hos dem som har en genetisk eller biologisk förutsättning för sjukdomen. Som det är nu är en ovalidiserande miljö skadlig för ett barn oavsett om det ökar sannolikheten för Borderline i framtiden eller inte, och det är viktigt för terapeuter att vara uppmärksam på detta hos barn. Eftersom en ovaliderande miljö kan döljas, med många kommentarer som förefaller vara kommentarer av beröm på ytan, kan känslor lätt misstas som en överkänslighet från barnets sida snarare än en brist på känslighet hos förälderns sida. Det är viktigt för vuxna som upplevt känslomässigt ovalidering som barn att lära känna skillnaden mellan att validera och att inte göra det för att elminera denna fara.

Borderline
Borderline

Recent Content