Varför utvecklar man borderline?


Varför utvecklar man borderline? 

 Borderline, även kallat emotionellt instabilt personlighetssyndrom, är en personlighetsstörning som påverkar förmågan att kontrollera känslor. Detta brukar även kombineras med en förvriden självbild, stor rädsla att bli övergiven och impulsivt, destruktivt beteende. Man brukar ofta säga att den som lider av borderline personlighetsstörning ser världen i svart och vitt. Det är osannolikt att personen upplever ambivalenta känslor, utan kategoriserar istället sin omgivning. Det är inte heller ovanligt att detta leder till skiftande perioder av extrem beundran och avsky. Många personer med borderline kan identifiera sitt destruktiva beteende men känner en oförmåga att förändras. 

Diagnosen ökar kraftigt hos kvinnor

Diagnosen ökar kraftigt i Sverige, speciellt hos kvinnor i åldrarna 18-34. Kvinnor utgör ungefär 75% av alla diagnostiserade fall och har konsekvent gjort det i många år. Anledningen till att kvinnor har Borderline mycket mer än män och denn drastiska könsskillnad är fortfarande okänd. 

Läs mer: Varför är Borderline mer vanligt bland kvinnor än män?

 

Borderline

 Varför utvecklas borderline?

Så varför utvecklar man borderline? Sanningen är att det inte är helt klart vad som orsakar diagnosen. Mycket tyder på att det är en kombination av biologisk sårbarhet och försummad barndom. Det är oklart vad den biologiska sårbarheten egentligen är, men några teorier påstår att det kan vara relaterat till genetik eller hjärnans signalsubstanser. Utöver borderline är det större risk att personer med biologisk sårbarhet utvecklar andra psykiska störningar såsom depression och ångest. En försummad barndom kan innebära diverse saker. Exempelvis att individen växer upp i en fientlig omgivning eller att denne konsekvent blir åsidosatt. De grövre fallen består av fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp. Externa faktorer under barndomen verkar spela en stor roll i utvecklingen av personlighetsstörningen, men även trauman senare i livet kan påverka sinnestillståndet hos individen. Man har också större risk att få personlighetsstörningen om en nära släkting lider av den.

 Är borderline en bestående diagnos?

Är borderline en bestående diagnos? Länge trodde man att borderline var en obotbar sjukdom, men idag vet vi att möjligheten att tillfriskna är stor med korrekt behandling. Det rekommenderas att personer som misstänker att de lider av personlighetsstörningen ska söka behandling eftersom obehandlad borderline långsiktigt kan vara förödande. Korrekt behandling består av terapi och eventuell medicinering. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en framgångsrik behandlingsform som främst riktar sig till självmordsnära, självskadande och emotionellt instabila individer. Det är en version av kognitiv beteendeterapi (KBT) som lägger mer fokus på emotionsteori. Vid behov kan man även medicinera med stämningsstabiliserande, antidepressiva eller antipsykotiska får att lindra symptomen av personlighetsstörningen. Framtidsutsikten för tillfriskning är mycket god då cirka 75% kan friskförklaras från diagnosen inom 10 år.

Borderline

Recent Content